raul@centrogalen.com

raul@centrogalen.com

martes, 6 de febrero de 2018

2º BAC. Exame 19 febreiroLingua e sociedade

Formularanse dúas preguntas, das que o alumnado deberá responder só a unha. As posíbeis preguntas son:

- Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.
- Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma.
- O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.
- O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.


Literatura

Formularanse dúas preguntas, das se se deberá responder só unha. As posíbeis preguntas son:

-  A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.
-  A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas.
-  A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).
-  O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós.
- A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais.
- A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesía, prosa, teatro.

Lingua e gramática

Formularanse dúas ou tres preguntas breves sobre contidos de:

Morfoloxía e sintaxe

Semántica e lexicoloxía


sábado, 20 de enero de 2018

miércoles, 20 de diciembre de 2017

1º BAC Lectura 2º trimestre.

Este é o libro de lectura:Robbie e outros relatos, de Isaac Assimov. Editorial Vicens vives, colección Aula das Letras.

Debedes ter lido os dous primeiros relatos: Robbie e todos os problemas do mundo o venres 12 de xaneiro.

lunes, 18 de septiembre de 2017

Lecturas 2º BAC

Déixovos os enlaces ás lecturas do primeiro trimestre, correspondentes a autores do grupo Nós:

Vicente Risco: O lobo da xente, A velliña vella, e  A trabe de ouro e a trabe de alquitrán.

Otero Pedrayo: O fidalgo.

Ademais debeder ler de  Castelao: Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete.

Rafael Dieste; Tedes que ler:     Abride este enlace
-   Sobre da morte de Bieito,


 • O vello que quería ve-lo tren
 • O neno suicida • A data de lectura destes textos é o 17  de novembro.

   Vídeo presentación da Época Nós:  Vídeo presentación de Castelao:


  martes, 25 de abril de 2017

  Lecturas Rexurdimento.

  Debedes ler os textos e poemas que vos indico. Tedes os libros enlazados á Biblioteca Virtual Galega.  Resultado de imaxes para rosalia de castro                            

   

  Rosalía de Castro:

  A) Cantares gallegos: Dedicatoria, prólogo (texto en PDF) e os poemas 1, 7, 9, 13, 21, 25 e 31.

  B) Follas novas: Dúas palabras da autora; do libro Vaguedás: I, V, VI, VII, X, XI e XV; do libro ¡do íntimo!: Cando penso que te fuches, no ceo azul crarisimo e A xusticia pola man; de Varia: teño un mal que non ten cura; De As viudas dos vivos e as viudas dos mortos: pra á Habana e tecín soya a miña tea.

  c) Conto gallego: texto completo (en PDF)
           

  Resultado de imaxes para eduardo pondal Eduardo Pondal: 


  Queixumes dos pinos: Meniña rapaza nova 33, oh quen poidera 67,os pinos fan doce son 109, Pilléina antr' os pinos soa 123,  O escuro Brandoñas 129 e  A língua tivéran 189.

    Himno galego. Poema Os pinos completo.

   

   

  http://fernandeznaval.blogaliza.org/files/2015/03/Manuel_curros_enriquez.jpgCurros Enríquez:


  Aires da miña terra.: O gueiteiro, o mayo, cántiga,  a igrexa fría, pelegrinos a Roma, N'a chegada a Ourense d'a primeira locomotora e as dúas pragas. 

  A Rosalía.

  domingo, 12 de marzo de 2017

  Avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU).

   Instrucións xerais:              Descarga o documento aquí.   Lingua galega e literatura: Descarga o documento aquí.